Kategorier
aktuelt

Egersund Group AS tegner avtale med Sjømatarkivet

Vil ha trygg lagring og tilgjengeliggjøring av arkivene

I mai avleverte Egersund Group analoge og digitale arkiver til Arkivverket i Stavanger. Konsernet omfatter en rekke datterselskap og er majoritetseier i for eksempel AquaGroup ASA. Avleveringen består av mange ulike arkivskapere med tilknytning til Egersund Group.

Kategorier
aktuelt

Skretting AS har gjort avtale med Norsk Sjømatarkiv

Rett etter nyttår ble det signert avtale mellom Norsk Sjømatarkiv og Skretting AS om å ta hånd om Skrettings arkiv. Den Stavanger-baserte bedriften er verdensledende innen produksjon og leveranse av fôr til havbruksnæringen.

Skretting AS sin logo, lånt fra firmaets nettside.

Skretting begynte som en familiebedrift i 1899 med salg av fôr og utstyr til landbruksnæringen. Tidlig på 1960-tallet begynte de med forsøk på fôr til havbruk og i 1989 etablerte de sitt første forskningssenter for fiskefôr. På 1990-tallet ble de kjøpt opp av det internasjonale konsernet Nutreco, men Skretting blir firmanavnet til all fôrproduksjon for havbruk.

Laksefôr.
Bilde er lånt fra Skretting sin nettside.

Skretting har tre fabrikker i Norge med 300 medarbeidere, men har virksomhet i alle verdensdeler

Sjømatarkivet er stolte over at nettopp Skretting ønsker Sjømatarkivets tjenester. Papirarkivet blir fysisk plassert ved Statsarkivet i Stavanger. I løpet av første halvår 2021 vil opplysninger fra Skrettings arkiv være offentlig tilgjengelig på www.arkivportalen.no (katalog-opplysninger) og www.digitalarkivet.no (tekst- og bilde-opplysninger).

Du kan lese mer om arkivets innlemmelse i Sjømatarkivet på Arkivverkets nettside og se en film her.

Foto: Skretting
Kategorier
aktuelt Kunngjøring

Norsk Sjømatarkivs første ferdig ordnede arkiv

Fiskeri- og oppdrettsbedriften Erviks Laks og Ørret AS på Frøya er den første bedriften som inngikk et samarbeid med Norsk sjømatarkiv. Arkivet er nå ferdig ordnet og katalogisert ved Statsarkivet i Trondheim. Arkivlisten til bedriften kan studeres på Arkivportalen.no.

Utsnitt av veggplakat fra kontorlokalene til Erviks Laks og Ørret AS

Kolbjørn Ervik etablerte Erviks Laks og Ørret i 1973 sammen med sønnene Torbjørn, Anton, Ulrik, Bjørgvin, Leif og Kolbjørn Svein, og Olav Kverneberg. Det er fortsatt en familiebedrift i dag, med Synnøve Grinnen Ervik som daglig leder.

Arkivet er nå tilgjengelig for forskning og kulturformidling. Det inneholder blant annet korrespondanse, notater, produksjonsrapporter og styredokumenter.

MS Svanaug Elise, sjøsatt i 1966. Utsnitt av en veggplakat fra kontorlokalene til Ervik Laks og Ørret AS
Kategorier
aktuelt

Artikkel om Unidos i Sunnmørsposten 14.12.2019

Kategorier
aktuelt

Norsk sjømatarkiv omtalt på Arkivverkets nettsider

Les hele artikkelen her: https://www.arkivverket.no/nyheter/forste-arkiv-etter-sjomatnaeringa-i-hus

 

Kategorier
aktuelt Kunngjøring

Norsk sjømatarkiv etablert

Nå får sjømatnæringen sitt eget nasjonale arkiv.

Norsk sjømatnæring er en av landets viktigste bransjer. Derfor er det svært viktig å bevare næringens arkiver for ettertiden. Det vil tjene næringen selv, forskningsinteresser og samfunnet som helhet. Gode og tilgjengelige arkiver er sentralt i enhver bedrift. Fortellingen om Norge vil være fattigere uten næringens egne arkiver.

ArkiVest har i samarbeid med Arkivverket etablert Norsk sjømatarkiv. Sjømatnæringen, ved Sjømat Norge og Norges sjømatråd, støtter tiltaket. Vi har et nasjonalt ansvar for bevaring av historisk verdifullt kildemateriale fra norsk sjømatsektor.

Norsk sjømatarkiv ønsker å inngå avtaler med bedrifter og organisasjoner innenfor sjømatbransjen om avlevering og/eller deponering av virksomhetens arkiver.

Avtalene vil sikre at næringen blir dokumentert i nåtid og framtid gjennom å oppbevare sine arkiver i offentlige arkivinstitusjoner. Samtidig garanteres virksomhetene fortsatt eierskap og full kontroll over bruk av materialet.

Spørsmål og henvendelser om sjømatarkivet kan rettes til: