Kategorier
aktuelt Kunngjøring

Norsk Sjømatarkivs første ferdig ordnede arkiv

Fiskeri- og oppdrettsbedriften Erviks Laks og Ørret AS på Frøya er den første bedriften som inngikk et samarbeid med Norsk sjømatarkiv. Arkivet er nå ferdig ordnet og katalogisert ved Statsarkivet i Trondheim. Arkivlisten til bedriften kan studeres på Arkivportalen.no.

Utsnitt av veggplakat fra kontorlokalene til Erviks Laks og Ørret AS

Kolbjørn Ervik etablerte Erviks Laks og Ørret i 1973 sammen med sønnene Torbjørn, Anton, Ulrik, Bjørgvin, Leif og Kolbjørn Svein, og Olav Kverneberg. Det er fortsatt en familiebedrift i dag, med Synnøve Grinnen Ervik som daglig leder.

Arkivet er nå tilgjengelig for forskning og kulturformidling. Det inneholder blant annet korrespondanse, notater, produksjonsrapporter og styredokumenter.

MS Svanaug Elise, sjøsatt i 1966. Utsnitt av en veggplakat fra kontorlokalene til Ervik Laks og Ørret AS
Kategorier
aktuelt Kunngjøring

Norsk sjømatarkiv etablert

Nå får sjømatnæringen sitt eget nasjonale arkiv.

Norsk sjømatnæring er en av landets viktigste bransjer. Derfor er det svært viktig å bevare næringens arkiver for ettertiden. Det vil tjene næringen selv, forskningsinteresser og samfunnet som helhet. Gode og tilgjengelige arkiver er sentralt i enhver bedrift. Fortellingen om Norge vil være fattigere uten næringens egne arkiver.

ArkiVest har i samarbeid med Arkivverket etablert Norsk sjømatarkiv. Sjømatnæringen, ved Sjømat Norge og Norges sjømatråd, støtter tiltaket. Vi har et nasjonalt ansvar for bevaring av historisk verdifullt kildemateriale fra norsk sjømatsektor.

Norsk sjømatarkiv ønsker å inngå avtaler med bedrifter og organisasjoner innenfor sjømatbransjen om avlevering og/eller deponering av virksomhetens arkiver.

Avtalene vil sikre at næringen blir dokumentert i nåtid og framtid gjennom å oppbevare sine arkiver i offentlige arkivinstitusjoner. Samtidig garanteres virksomhetene fortsatt eierskap og full kontroll over bruk av materialet.

Spørsmål og henvendelser om sjømatarkivet kan rettes til: