Liste over sjømatarkiv

 • Dypvågfiskernes Salgslag
 • Codfarmers ASA
 • Meltzer, Fredrik
 • Ravalsjøskogenes Interessentskap
 • Knudsen, Ragnvald (skipsfører)
 • Sands laksefiske AS
 • Figgenelven, laksefangsten i
 • Markedsrådet for oppdrettsfisk
 • Eksportutvalget for fisk
 • Opplysningsutvalget for fisk
 • Finnmark jordsalgskommisjon/ – jordsalgskontor/ Statskog SF Finnmark jordsalgskontor
 • Sygna Akvakultur AS
 • L. A. Sjong &B Co
 • D/S Eystein
 • Tjøme sjømannsforening
 • Porsvika Fisk AS
 • Otra Fiskelag
 • Bodø fiskarlag
 • Storvik Fiskerisamvirke
 • Bølstad Fiskarlag
 • Fiskebruket «Støtt»
 • Gjesøy fiskarlag
 • Kirkefjord fiskarlag
 • Lilandets fiskarlag
 • Mørsvikbotn fiskarlag
 • Seløy fiskarlag
 • Sortland fiskarlag
 • Sunnan fiskarlag
 • Øksfjord fiskarlag
 • Fiskeriutstillingskomiteen 1865
 • Vadsø fiskersamvirkelag
 • Tønsberg fiskerforsikring
 • Larvik fiskematkjøkken
 • Stathelle fiskeriforsikring
 • Harøsundets fiskecompagnie
 • Oslofjorden fiskerlag
 • Fiskernes ulykkeskasse
 • Tromsøsundets fiskeriforening
 • Gamnes fiskarlag
 • Bø fiskarlag
 • Grøtsund fiskarlag
 • Fiskarlaget Nord
 • Alta fiskerinemnd
 • Troms fiskeoppdretterlag
 • Fiskerinæringens kompetansesenter
 • Ulvesund fiskarkvinnelag
 • Vågsøy fiskarlag
 • Førdefjorden fiskarlag
 • Frøiens fiskeriforening
 • Bøstad fiskarlag
 • Bodin fiskarlag
 • Skrova fiskarlag
 • Fleinvær fiskarlag
 • Grundstad fiskarlag
 • Helligvær fiskarlag
 • Storseløy fiskarlag
 • Storvikbugtens fiskarlag
 • Tårnvik fiskarlag
 • Vadsø fiskarlag
 • Jakobselv fiskersamvirkelag
 • Larvik fiskeriforsikringsnemnd
 • Nøtterøy fiskeriforsikring
 • Fiskebåtredernes Forbund
 • Mjøsen Fiskeriforening
 • Hamar fiskeriforening
 • Strønstad fiskarlag
 • Bøstrand fiskarlag
 • Nordfold fiskarlag
 • Eidsfjord fiskarlag
 • Skarsfjord fiskarlag
 • Forstranda fiskarlag
 • Bolga Fiskersamvirkelag
 • Langstranden Fiskeriselskap
 • Hanøy fiskarlag
 • Kjerringøy fiskarlag
 • Sørbygda fiskarlag
 • Sørvik fiskarlag
 • Ytterstrand fiskarlag
 • Vestertana fiskarlag
 • Lesjaskogvatnets fiskeforening
 • Hundvåkøy fiskarlag
 • Aaensire Fiskecompagni
 • Nordnes fiskarlag
 • Skognes fiskarlag
 • Tromsø fiskarlag
 • Kvalvåg fiskarlag
 • Barmøy fiskarlag
 • Batalden fiskarlag
 • Nordreisa fiskarlag
 • Strømnesbotn fiskarlag
 • Finnsæter fiskarlag
 • Kasfjord fiskarlag
 • Selje fiskarlag
 • Vevring fiskarlag
 • Skavøypoll fiskarkvinnelag
 • Skarpenord fiskeforretning
 • Nordre Leiranger fiskarlag
 • Søndre Leiranger fiskarlag
 • Austre Vågan fiskarlag
 • Langøens Fiskeriselskap AS
 • Nord-Herøy fiskarlag
 • Nordre Langøy fiskarlag
 • Sør-Offersøy fiskarlag
 • Ytre Langøy fiskarlag
 • Alsvåg Indre Fiskarlag
 • Nordland fylkes fiskarlag
 • Fiskekjøper Ragnar Riksheim
 • Sør-Herøy fiskarlag
 • Ytre Alstahaug fiskarlag
 • Norske Fiskeredskapsfabrikanters Forening
 • Garantikassen for fiskere
 • Lånekassen for fiskere
 • Ytre Rolløy Fiskarlag
 • Ytre Stad fiskarlag
 • Nord-Vågsøy fiskarlag
 • Fiskahandler A. Kraft
 • Leiv Nordstrand, avisklipp fiskeoppdrett
 • Bolga Fisker- og Ishuslag
 • Sild- og fiskeeksportørenes forening
 • Sandvik og omegn fiskarlag
 • Måløy Sild- og fiskarbeiderforening
 • Bremanger Arbeidar- og fiskarlag
 • Måløy og Holvik Fiskarkvinnelag
 • Kjærstad og Tjeldnes fiskarlag
 • Vadsø fisker- og transportarbeiderforening
 • Lågen Fiskeelv A/L
 • Kvitsøy fiskarlag
 • Fiskernes redskapsfabrikk AS (REFA)
 • Vågane og Flokenes Fiskarlag
 • Sogn og Fjordane fiskarlag
 • Fiskernes Samvirkelag A/L
 • Nordlands Fiskeeksport AS
 • Kristiansands Fiskegarnsfabrik AS
 • Billefjord fiskarlag
 • Fiskerhjemmet Betania i Kabelvåg
 • Tromsøsundets Gjensidige Båtforsikringsforening «Fiskeren»
 • Fiskeprodusentenes Fellessalg A/L
 • Fenes og Skjellesvik fiskarlag
 • Sandstrand og omegn fiskarlag
 • Byrknes og Øyane fiskarlag
 • Måløy og Holvik fiskarlag
 • Sogn og Fjordane fiskarkvinnelag
 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, avd. Tromsø
 • Assuranseforeningen «Urædd» – Karlsøy og Helgøy Gjensidige Forsikringsforening for Fiskefarkoster
 • Hermetikkarbeidernes forening
 • Rørvik hermetikkarbeiderforening
 • Tromsø hermetikkarbeiderforening
 • Askvoll hermetikkarbeiderforening
 • Grytøyra hermetikkarbeiderforening
 • Hermetikkfabrikkenes eksportutvalg
 • Stavanger hermetikkarbeiderforening
 • Hermetikkfabrikkenes brislingsentral
 • Hermetikkindustriens kontrollinstitutt
 • Hermetikkfabrikkenes kipperssentral
 • Hermetikkfabrikkenes prisråd
 • Hermetikkindustriens laboratorium
 • Nord-Norske Hermetikkfabrikkers Forening
 • Bergens Hermetikkarbeiderforening avd. 16
 • Hermetikkfabrikkenes Noteringsutvalg
 • Norconserv (Hermetikkindustriens laboratorium)
 • Stavanger hermetikkfabrikanters importforening
 • Hermetikkfabrikkenes sildcentral, Stavangerkontoret
 • Norsk hermetikksyndikat II
 • Norsk hermetikksyndikat I
 • Hermetikkarbeidernes forening NNN avd 17
 • Hermetikksentralen A/L
 • Hermetikkfabrikkenes innkjøpssentral AS
 • Norske hermetikkfabrikkers Landsforening, De
 • Reklamefondet for Den Norske Hermetikkindustri
 • Gannsfjord Preserving
 • Stavanger Preserving
 • Rønneberg Preserving
 • Kopervik Prserving
 • «Nor» Preserving Co
 • Sandnes Preserving
 • Stavanger Preserving Co, Strømstenen
 • Tomor Prserving & Co
 • Golden Net Preserving Co, The
 • London & Norwegian Preserving Co., The
 • Stavanger Preserving Cos filial i Vardø
 • Chr. Bjelland & Co AS Fabrikk nr. 13, Sæbøvik
 • Chr. Bjelland & Co AS Fabrikk nr. 20, Herøysund
 • Chr. Bjelland & Co AS Fabrikk nr. 11 og 12, Sunde i Kvinnherad