Kategorier
aktuelt

Egersund Group AS tegner avtale med Sjømatarkivet

Vil ha trygg lagring og tilgjengeliggjøring av arkivene

I mai avleverte Egersund Group analoge og digitale arkiver til Arkivverket i Stavanger. Konsernet omfatter en rekke datterselskap og er majoritetseier i for eksempel AquaGroup ASA. Avleveringen består av mange ulike arkivskapere med tilknytning til Egersund Group.

Kategorier
aktuelt Kunngjøring

Norsk Sjømatarkivs første ferdig ordnede arkiv

Fiskeri- og oppdrettsbedriften Erviks Laks og Ørret AS på Frøya er den første bedriften som inngikk et samarbeid med Norsk sjømatarkiv. Arkivet er nå ferdig ordnet og katalogisert ved Statsarkivet i Trondheim. Arkivlisten til bedriften kan studeres på Arkivportalen.no.

Utsnitt av veggplakat fra kontorlokalene til Erviks Laks og Ørret AS

Kolbjørn Ervik etablerte Erviks Laks og Ørret i 1973 sammen med sønnene Torbjørn, Anton, Ulrik, Bjørgvin, Leif og Kolbjørn Svein, og Olav Kverneberg. Det er fortsatt en familiebedrift i dag, med Synnøve Grinnen Ervik som daglig leder.

Arkivet er nå tilgjengelig for forskning og kulturformidling. Det inneholder blant annet korrespondanse, notater, produksjonsrapporter og styredokumenter.

MS Svanaug Elise, sjøsatt i 1966. Utsnitt av en veggplakat fra kontorlokalene til Ervik Laks og Ørret AS